بیوگرافی رابرت جیمز(بابی)فیشر(2008- 1943) Fischer 
Full name: Robert James Fischer
Country :USA, Iceland 
Born: March 9, 1943
Chicago, Illinois, United States 
Died :January 17, 2008 (aged 64)
Reykjavik, Iceland
Title: Grandmaster
World Champion: 1972-1975 (FIDE)
Peak rating :2785 (July 1972)
فیشر، یازدهمین قهرمان شطرنج جهان در سال 1943 در شهر شیكاگو به دنیا آمد و در شش سالگی با شطرنج آشنا شد. بازی فیشر از همان آغاز پخته بود؛ جایی كه بیشتر جوانها غرق در تاكتیكها می شدند فیشر بازی پوزیسیونی را ترجیح می داد. فیشر در گشایشها خود را محدود كرد اما گشایشها را حتی از نویسندگان هم بهتر می دانست. برخلاف نوابغی چون مورفی و كاپابلانكا، گشایشها را با وسواس و ریزه كاری مطالعه می كرد و هر شاخه جدیدی كه در سراسر جهان انجام می شد می دانست . وقتی دانش آموز بود دائما مطالعه می كرد و نشریات شطرنج را می خواند .
غریزه فیشر براین اساس بود كه پوزیسیونهایی را كه اغلب استادان به محض رسیدن به آن پیشنهاد تساوی می دادند ادامه می داد تا به فرصتهایی برای كسب برتری دست پیدا كند. جواب او به یك تقاضای مساوی این بود " البته كه نه" بازی با او مشكل بود، از موقع شروع بازی ، چشمان تیزبینش را به صفحه شطرنج می دوخت و به ندرت سرش را برای دیدن بازیهای دیگر بلند می كرد. تمایل به پیروزی وی را قادر می ساخت كه با ركوردهای بالا در مقابل حریفانش پیروز شود . همچون آلخین دارای یك نوع تعصب فكری بود اما برخلاف او، فیشر تا موقعیكه بازیكن فعالی بود سلامتی اش را در حالت خوبی نگهداشت .
فیشر دانش عمیقی راجع به خطوط گشایشی تند و تیزی كه غالبا قبل از تورنمنتها آنها را تجزیه و تحلیل می نمود داشت. استراتژی اش در پوزیسیونهای ساده، آشكارا رسیدن به همان هدف كاپابلانكا بود. دانش گشایشی اش را خاصه به هنگام بازی با سفید به خوبی بكار می برد. در جائیكه كلا فضا و كنترل بازی را در دست می گرفت از آن به گونه ای پر قدرت استفاده كرده و حریف را مجبور به دفاع می نمود تا اینكه مقاومتش در هم شكسته شود .
کار بزرگی که فیشر در شطرنج جهان انجام داد این بود که در مسابقاتی که اکثر شطرنج بازان حاضر در آن روس بودند ، توانست بالاتر از روسها قرار بگیرد(روسها در بعضی از مسابقات تحت فشار مأموران امنیتی شوروی ناچار به تبانی با یکدیگر بودند).مسابقه مقدماتی قهرمانی جهان در سال 1971 به پیشنهاد فیشر به روش حذفی انجام شد. مسابقه قهرمانی جهان 1972 فیشر-اسپاسکی بیش از آنکه یک مسابقه شطرنج باشد، صحنه نبرد سیاسی غرب و شرق بود . فیشر همواره در شطرنج جنجال ساز بود! در سال 1975 او به دلیل برآورده نشدن خواسته های فراوان و بعضاً غیر منطقی خود از سوی فدراسیون جهانی ، حاضر به مبارزه با کاریوف نشد و قهرمانی جهان را از دست داد . بعد از 20 سال فیشر در سال 1992 در یك رویارویی دوجانبه كه با اسپاسكی (در 30 دور )ترتیب داده شده بود شركت كرد و با نتیجه 17/5 بر 12/5 به پیروزی رسید( 10 برد، 5 باخت و 15 مساوی). فیشر بعد از آن در هیچ مسابقه ای شركت نكرد تا در 17 ژانویه 2008 (بخاطر بیماری کلیوی) در منزلش در ریك یاویك ایسلند درگذشت.
آثار و هنر نماییهای فیشر :
در 13 سالگی با بازی درخشانش علیه بایرن انظار را متوجه خود ساخت
در 14 سالگی قهرمان شطرنج آمریكا شد
در سن 15 سالگی به مقام جوانترین استاد بزرگ دست یافت .
هشت بار پیاپی قهرمان آمریكا شد
در تورنمنت قهرمانی آمریكا در 1963 هر یازده حریفش را شكست داد
در تورنمنت بین المناطق استكهلم در 1962 كه 22 دور طول كشید بدون باخت اول شد و از بزرگانی چون پتروسیان، گلر، كورچنوی، گلیگوریچ و اشتاین پیش افتاد.
در سال 1970 در پالماد مالوركا در تورنمنت 23 دوری به مقام اول رسید واز لارسن كه دوم شد 3/5 امتیاز جلوتر ایستاد. در این تورنمنت كسانی چون گلر، پورتیش، اسمیسلوف، گلیگوریچ و رشفسكی شركت داشتند .
در 1971 در بازیهای دو جانبه نامزدها غیرممكن را ممكن كرد .
تایمانوف و لارسن را 6 بر صفر شكست داد
پتروسیان ( محكمترین شطرنجباز جهان) را 6/5 بر 2/5 شكست داد
آنگاه در 1972 بر سر عنوان قهرمانی جهان در برابر اسپاسكی قرار گرفت و در مجموع با نتیجه 12/5 بر 8/5  او را شکست داد و قهرمان جهان شد .
در 1970 "تورنمنت بلیتس قرن" را با 19 امتیاز از 22 بازی فتح كرد. تال نفر دوم 4/5  امتیاز كمتر از او آورد.
كتاب "60 بازی به یاد ماندنی من" اثری است همتای " بهترین بازیهای من" اثر آلخین.