سالها پیش در یوتیوب فیلم بابی فیشر را دیدم.شکمش از نارسایی کلیه اب اورده بود و در ایسلند می زیست.این نابغه شطرنج امریکا در زمان جنگ سرد اسپاسکی روس تبار را شکست داد.در اواخر عمرش حرفهای ضدامریکایی می زد .هولوکاست را منکر بود گرچه تبار خودش یهودی بودند.مادرش یهودی بود اما در دهه ی 60 میلادی بابی هیتلر را بت خود قرار داد و نخستین اظهارات ضد یهودیش را ابراز کرد.از دهه ی 80 این اظهارات روزبروز شدت یافت و هولوکاست را منکر شد.او اعلام کرد که امریکا توسط یهودی های ....کنترل می شود .نامه ای به دایره المعارف یهودی نوشت و یهودیان را تقبیح کرد.درسالهای اخر عمرش نظریات تندش را از طریق برنامه های رادیویی از فیلیپین-مجارستان-ایسلند-کلمبیا و روسیه اعلام می کرد.در برنامه ای رادیویی در بوداپست مجارستان خودرا قربانی توطئه ی جهانی یهود دانست.


کتابخانه ی او سرشار از کتابهای ضدیهودی و نژاد سفید محور بود.کتاب نبرد من هیتلر یکی از انها بود.پس از 11 سپتامبر 2001 و فروپاشی برجهای دوقلوی نیویورک اظهارات او رنگ ضدامریکایی هم یافت.او ارزو کرد که درامریکا کودتایی روی دهد .کنیسه ها بسته شود و سران یهودی این کشور قتل عام گردند.او نامه ای به اسامه بن لادن نوشت و اورا بن لادن عزیز خواند.


فیشر در 2005 نامه ای به ایسلند نوشت و خواستار شهروندی این کشور شد.سه سال بعد در اثر نارسایی کلیه در بیمارستان ریکیاویک درگذشت.