در گذشت رابرت جیمز فیشر را به همه ی خانواده ی شطرنج تسلیت عرض می نماییم

 

 در گذشت او باعث شد دوستداران وبدخواهان وی مطالبی را در چهارگوشه ی جهان

راجع به او منتشر نمایند .

از جمله مطالب دوستداران وی توصیه می کنم نوشته ی استاد بزرگوارم جناب آقای

ابراهیم زاده را در سایت آچمز بخوانید .

اما مطلبی را هم که روزنامه ی نیویورک تایمزدرباره ی او درج کرده بود ، با کمک پدرم

ترجمه کرده ایم و به زودی آن را در همین سایت خواهید خواند و خواهید دید که نگاه

نویسنده به او منفی بوده است .

در عین حال دوست و دشمن معترفند:

1- بابی فیشر از ظرفیت هوشی بسیار بالایی بهره مند یوده است .

2- با وجود داشتن افکار مردمی و ضد سرمایه داری گرایشی به مرام کمونیستی

نداشته است .

3- نقش بسیار مهمی در شناسانیدن شطرنج به جهان و قرار دادن آن در جایگاهی که

شایسته آن بوده است ایفا نمود